Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

PLANZA
Zintegrowany System Planowania Zajęć

     PLANZA umożliwia układanie rozkładu zajęć dla studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, jak również rezerwowanie sal na sesje egzaminacyjne. Rozkład zajęć układany jest jednocześnie dla poszczególnych prowadzących, grup i sal. W trakcie układania rozkładu zajęć  automatycznie kontrolowane są możliwości nakładania się zajęć dla prowadzących, grup i w salach.
      Wszystkie zgromadzone w PLANZA dane są automatycznie udostępniane w internecie, co umożliwia prowadzącymstudentom łatwy dostęp do rozkładów zajęć, bądź szybkie sprawdzenie terminu egzaminu w sesji egzaminacyjnej.
      PLANZA umożliwia wyszukanie wolnej sali w trakcie semestru, na przykład w celu odrobienia zajęć. Ta opcja jest szczególnie przydatna na początku semestru, kiedy to Szanowni Studenci optymalizujecie swój rozkład zajęć.
      Wszelkie uwagi i pytania na temat funkcjonowania Internetowego Serwisu Planu Zajęć proszę kierować do administratora PLANZA.
      Zintegrowany System Planowania Zajęć został wykonany przez ASTEC Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

      Więcej informacji na temat PLANZA można znaleźć na stronie www.planza.com.


Poprzednia strona Powrót